Կարիերայի կենտրոն

ՀՀ կրթության գիտության մշակույթի եվ սպորտի նախարարության

Արարատի տարածաշրջանային պետական քոլեջի

Բարի գալուստ ԱՏՊՔ կարիերայի կենտրոնի պաշտոնական կայքէջ

Համառոտ տեղեկատվությունԿարիերայի կենտրոնը Արարատի տարածաշրջանային պետական քոլեջի կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը կարգավորում է Քոլեջի ուսանողների աշխատանքի ձեռքբերման, ընտրած մասնագիտության մեջ ինքնահաստատման, ուսանողների և շրջանավարտների միջև մշտական կապի ամրապնդման գործընթացներում մասնակից կողմեր հանդիսացող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավահարաբերությունները։
Կենտրանի հիմնական նպատակն է կարիերայի տեղեկատվության, խորհրդատվության, կարիերայի կրթության և ուղղորդման ծառայությունների մատուցման միջոցով նպաստել աշխատաշուկայում ուսանողների և շրջանավարտների մրցունակության բարձրացմանն ու կարիերայի պլանավորման հմտությունների ձևավորմանը:

Կարիերայի ուղորդմանն ուղված աշխատանքներ

Մասնավորապես՝ գործատուների և աշխատանքային հաջողություններ ունեցող շրջանավարտների ներգրավում ուսանողների կարիերայի խորհրդատվության կազմակերպման աշխատանքներում,
դիմորդների հետ մասնագիտական կողմնորոշման աջակցության տրամադրում։

Աշխատանքի որոնման աջակցություն

Ինքնասպասարկման եղանակով թափուր աշխատատեղերի, կամավորական և հասարակական աշխատանքի որոնման հնարավորությունների ստեղծում և ծանուցում։

Աշխատանքային հմտությունների զարգացում

Աշխատանքային հարցազրույցի ներկայանալու, մրցունակ կենսագրական կազմելու, աշխատանքային միջավայրում ինքնահաստատվելու, աշխատանքային և մասնագիտական հմտությունները զարգացնելու, աշխատանքային առաջընթաց ունենալու և այլ հմտությունների զարգացման նպաստում։

Շարունական զարգացման ապահովում

Շարունակական կրթության և լրացուցիչ ուսուցման, աշխատաշուկայի վերլուծությունների մասին տեղեկատվության հավաքագրում և հրապարակում։

ՎՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Գործընկերներ

Համագործակցող կազմակերպություններ

Թափուր հաստիքներ

Այստեղ կարող եք գտնել տարածաշրջանի թափուր աշխատատեղերի մասին հայտրարությունները

Վաճառքի գանձապահ

Աշխատավարձը՝ 120․000֏

Ավագ խոհարար

Աշխատավարձը՝ 10․000֏

Ծրագրավորող

Աշխատավարձը՝ 80.000դ

Դիմահարդար (կոսմետոլոգ)

Աշխատավարձը՝ 30․000֏

Խոհարար(ուհի)

Աշխատավարձը՝ 5․000֏

Հաշվետար

Աշխատավարձը՝ 120․000֏

Մատնահարդար

Աշխատավարձը՝ 150․000֏

Տեխնիկ՝փոխադրումների կազմակերպման և կառավարման

Աշխատավարձը՝ 90․000֏

Հաշվապահ-հաշվետար

Աշխատավարձը՝ 150․000֏

Զոդող

Աշխատավարձը՝ 150․000֏

Դիմահարդար (կոսմետոլոգ)

Աշխատավարձը՝ 30․000֏

Հրուշակագործ

Աշխատավարձը՝ 120․000֏

Հետադարձ կապ

Կարիերայի կենտրոն